Polityka prywatności

Odwiedzający stronę internetową, klienci, działania marketingowe itp.

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Twoje bezpieczeństwo danych jest dla nas ważne, dlatego zależy nam na odpowiedzialnym podejściu do przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz informacje na temat sposobu, w jaki BeGreen ApS (dalej „BeGreen”, „my”, „nas” lub „nasze”) przetwarza Twoje dane osobowe jako administrator danych. Dowiesz się również, jakie prawa przysługują Ci w związku z naszym przetwarzaniem.

2. Rola BeGreen jako administratora danych

W ramach prowadzenia naszej działalności przetwarzamy szereg danych osobowych. Robimy to, abyśmy mogli świadczyć Ci najlepszą obsługę. Głównie zbieramy i przetwarzamy zwykłe (nieczułe) dane osobowe.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z BeGreen tutaj:

BeGreen Poland Sp. z o.o.

Marszałkowska 89

00-693 Warszawa

Poland

Kontakt

Robert Trzaskowski

Dyrektor Zarządzający

rtr@begreensolar.pl 

(+48) 66 404 11 00

 

3. Jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest cel

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych sytuacjach. Dowiedz się więcej o naszym przetwarzaniu w poszczególnych sytuacjach poniżej:

3.1 Odwiedziny na stronie internetowej BeGreen

Podczas odwiedzin na stronie internetowej BeGreen (np. https://www.begreensolar.pl/), BeGreen może przetwarzać informacje o Twoim adresie IP oraz informacje o Twoim komputerze, urządzeniu i przeglądarce.

Przetwarzamy również informacje dotyczące Twojej wizyty (np. sposób, w jaki wchodzisz na nasze strony internetowe, jak nawigujesz po nich, które strony odwiedzasz, przeglądane treści, twoje wyszukiwania itp.). Te dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem plików cookie, plików dziennika (log files) oraz innych technologii (możesz przeczytać więcej o naszym stosowaniu plików cookie tutaj).

Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (RODO, artykuł 6 ust. 1 lit. a) oraz rozporządzenie dotyczące plików cookie, § 3) oraz nasze uzasadnione interesy w udostępnianiu naszej strony internetowej (i usług online) dla Ciebie (RODO, artykuł 6 ust. 1 lit. f).

Usuwamy dane osobowe, gromadzone za pomocą plików cookie oferowanych przez BeGreen, zgodnie z zasadami określonymi w polityce plików cookie BeGreen

Pozostałe dane osobowe gromadzone na stronie internetowej BeGreen są usuwane po 30 dniach.”

3.2 Korzystanie z usług online BeGreen

Podczas odwiedzania i/lub korzystania z usług online BeGreen (np. LinkedIn itp.), BeGreen może przetwarzać informacje, które udostępniasz poprzez ustawienia naszych mediów społecznościowych, Twoje reakcje na nasze wpisy, udostępnianie lub komentarze do naszych wpisów.

Przetwarzamy dane osobowe w celu promocji produktów BeGreen i odpowiadania na zapytania.

Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w promowaniu BeGreen oraz odpowiadaniu na Twoje zapytania (RODO, artykuł 6 ust. 1 lit. f), a także Twoje publiczne udostępnienie informacji o sobie szerokiemu gronu osób (RODO, artykuł 9 ust. 2 lit. e).

Gdy wspomniane wcześniej platformy społecznościowe gromadzą Twoje dane osobowe dla własnych celów, przetwarzają je zgodnie z własnymi politykami prywatności.

Ponieważ BeGreen nie pobiera danych z mediów społecznościowych ani ich nie przechowuje lub przetwarza w innym miejscu, informacje, które udostępniasz na naszych platformach online, pozostaną na tych profilach, chyba że sam je usuniesz.

3.3 Odbiorcy biuletynów informacyjnych.

Gdy zapisujesz się do biuletynu informacyjnego BeGreen, przetwarzamy dane osobowe, takie jak Twoje imię, adres e-mail oraz informacje o tym, czy interesujesz się wiadomościami dla sąsiadów, właścicieli gruntów, samorządów czy inwestorów.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu dostarczania Ci biuletynów informacyjnych, prowadzenia ogólnej promocji naszej firmy i jej usług, a także tworzenia i zarządzania Twoim abonamentem na cele marketingowe.

Wysyłamy materiały marketingowe jedynie na Twój adres e-mail lub za pośrednictwem biuletynów informacyjnych, gdy uzyskaliśmy wcześniejszą zgodę, jeśli jest to wymagane zgodnie z przepisami ustawy o marketingu.

Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (RODO, artykuł 6 ust. 1 lit. a, oraz ustawa o marketingu, § 10). USUWAMY DANE OSOBOWE ODBIORCÓW MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH 2 LATA PO ODWOŁANIU ZGODY NA OTRZYMANIE BIULETYNÓW INFORMACYJNYCH.

3.4 Klient BeGreen

Gdy jesteś klientem lub partnerem współpracującym z BeGreen, przetwarzamy dane osobowe i inne informacje, które nam przekazujesz, w tym informacje o imieniu, adresie, numerze telefonu i adresie e-mail.

Przetwarzamy te dane osobowe w celu spełnienia umowy z Tobą oraz w celu utrzymania rejestru klientów, świadczenia ogólnego wsparcia, prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych wobec naszych klientów.

Podstawą prawną przetwarzania są umowa z Tobą (RODO, artykuł 6 ust. 1 lit. b) oraz nasze uzasadnione interesy w utrzymaniu relacji między Tobą a firmą BeGreen (RODO, artykuł 6 ust. 1 lit. f).

Usuwamy dane osobowe dotyczące naszych klientów, gdy nie są już istotne dla naszego procesu przetwarzania, a w każdym razie nie później niż 5 lat po zakończeniu relacji z klientem. Jest to wymóg wynikający z ustawy o rachunkowości.

3.5 Potencjalni klienci BeGreen

Gdy wyrażasz chęć nawiązania potencjalnej współpracy z BeGreen, przetwarzamy informacje, które nam samodzielnie przekazujesz, na przykład za pomocą sygnatury mailowej, wizytówki itp., obejmujące takie dane jak imię, adres, numer telefonu itp. Możemy także zbierać informacje z innych źródeł.

Przetwarzamy dane osobowe w celu przygotowania ofert na nasze usługi i ewentualnego nawiązania współpracy z Tobą.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w rozwijaniu nowych relacji biznesowych (zgodnie z RODO, artykuł 6 ust. 1 lit. f).

Usuwamy dane osobowe potencjalnych klientów po upływie 1 roku od ostatniej komunikacji z potencjalnym klientem.

3.6 Odwiedzający biura BeGreen

Gdy odwiedzasz jedno z biur BeGreen, przetwarzamy dane osobowe takie jak imię, nazwa firmy, tytuł, jeśli jest to konieczne, oraz inne informacje, które zdecydujesz się nam przekazać.

Przetwarzamy te dane osobowe ze względów bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego oraz zapobieganiu przestępstwom (zgodnie z RODO, artykuł 6 ust. 1 lit. f).

Usuwamy dane osobowe odwiedzających po upływie 30 dni od daty wizyty.

Nasz rejestr odwiedzających jest bezpiecznie przechowywany i przeglądany tylko w przypadku konkretnych potrzeb, na przykład w przypadku incydentu bezpieczeństwa. Rejestr jest przeglądany tylko przez osoby, które mają uzasadnione, związane z pracą, potrzeby.

3.7 Partnerzy i/lub Dostawcy BeGreen

Jeśli jesteś partnerem lub dostawcą dla BeGreen lub jesteś osobą kontaktową wśród partnerów/dostawców, przetwarzamy dane osobowe, takie jak imię, adres firmy, numer telefonu służbowego oraz informacje dostępne publicznie i inne dane, które nam przekazujesz.

Przetwarzamy te dane osobowe w celu zarządzania umową oraz utrzymania relacji partnerskiej z Tobą i firmą, którą reprezentujesz, a także w celu spełnienia umów z naszymi klientami.

Podstawą prawną przetwarzania jest umowa z Tobą (RODO, artykuł 6 ust. 1 lit. b), a także nasz uzasadniony interes w nawiązaniu i utrzymaniu relacji z Tobą i/lub firmą, którą reprezentujesz (RODO, artykuł 6 ust. 1 lit. f).

Usuwamy powyższe informacje o partnerach i/lub dostawcach po 5 latach od momentu, gdy przestają być niezbędne do udokumentowania relacji partnerskiej. Jest to wymóg wynikający z ustawy o rachunkowości.

4. Udostępnianie Twoich danych osobowych innym podmiotom

BeGreen może udostępniać Twoje dane osobowe innym dostawcom i/lub dostawcom usług w ramach normalnego funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, a także naszym powiązanym koncernowo spółkom.

BeGreen może również przekazywać Twoje dane osobowe organowi publicznemu w sytuacjach, gdy jesteśmy zobowiązani do konkretnego ujawnienia Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa i obowiązkami zgłaszania, którym podlegamy.

Staramy się ograniczyć przekazywanie danych w formie możliwej do zidentyfikowania oraz udostępnianie informacji, które można by powiązać z Tobą osobiście.

BeGreen powierza również Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane. Nasi przetwarzający dane działają wyłącznie w celach określonych przez nas i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Udostępniamy Twoje dane osobowe jedynie wtedy, gdy jest to konieczne.

5. Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza UE/EOG

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możemy przekazywać informacje do krajów spoza UE/EOG (Trzeci Kraj), jeżeli jest to konieczne.

Możemy przekazywać dane osobowe do krajów trzecich, w których Komisja Europejska ustaliła, że poziom ochrony jest równoważny z poziomem ochrony obowiązującym w UE/EOG. Listę bezpiecznych krajów trzecich/organizacji można znaleźć na stronie internetowej organu nadzorczego ochrony danych.

W przypadkach, gdy przepisy ochrony danych w kraju trzecim są łagodniejsze niż w Danii i pozostałej części UE/EOG, przekazywanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) opracowanych przez Komisję Europejską. Zostały one specjalnie stworzone w celu zapewnienia wystarczającego poziomu ochrony. Oceniamy, czy podstawy przekazu są wystarczające, i stosujemy dodatkowe środki, jeżeli są one konieczne do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony dla przekazu danych.

Jeśli chcesz otrzymać kopię standardowych klauzul umownych, śmiało skontaktuj się z nami.

6. Integralność danych i bezpieczeństwo

BeGreen i nasi partnerzy biznesowi stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające integralność i poufność w procesie przetwarzania danych osobowych.

7. Twoje prawa

Przeprowadzamy regularne wewnętrzne przeglądy w celu oceny adekwatności i zgodności z politykami oraz środkami bezpieczeństwa.

Jako osoba zarejestrowana masz szereg praw zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami.

Możesz – bezwarunkowo i w dowolnym momencie – wycofać każdą zgodę. Można to zrobić, wysyłając do nas e-mail (patrz powyżej). Wycofanie zgody nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu. Może to jednak oznaczać, że nie będziemy w stanie wypełnić pewnych żądań. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto nie wpłynie na żadne przetwarzanie dokonywane na innej legalnej podstawie.

Ponadto możesz – bezwarunkowo i w dowolnym momencie – zgłaszać sprzeciwy wobec naszego przetwarzania, gdy jest ono oparte na naszym uzasadnionym interesie.

Twoje prawa obejmują również następujące:

  • Prawo do informacji: Masz prawo uzyskać dostęp do danych osobowych, które o Tobie przetwarzamy, zgodnie z art. 15 RODO.
  • Prawo do poprawiania danych: Masz prawo do poprawiania nieprawidłowych danych osobowych o sobie oraz uzupełniania niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO.
  • Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym): W określonych przypadkach masz prawo żądania usunięcia danych osobowych o Tobie, zanim normalnie byśmy je usunęli, zgodnie z art. 17 RODO.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: W określonych przypadkach masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO. Jeśli masz prawo do ograniczenia przetwarzania, w przyszłości możemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko za Twoją zgodą lub w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony osób lub istotnych interesów społecznych, z wyjątkiem przechowywania.
  • Prawo do sprzeciwu: W określonych przypadkach masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zwłaszcza gdy przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego. Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO.
  • Prawo do przenoszenia danych: W określonych przypadkach masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w strukturalnym, powszechnie używanym i maszynowo czytelnym formacie oraz przekazać te dane od administratora do innego administratora.
  • Prawo do skargi: Masz zawsze prawo składać skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych do organu nadzoru ochrony danych. Więcej informacji na temat Twoich praw jako osoby, której dane dotyczą, znajdziesz pod adresem https://www.bfdi.bund.de/.

8. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w związku z istotnymi zmianami w prawie, nowymi rozwiązaniami technicznymi, nowymi lub ulepszonymi funkcjami lub w celu poprawy strony internetowej.

Obowiązującą wersją jest ta, która zawsze jest dostępna na stronie internetowej BeGreen.